obezpieczenstwie.pl

Łukasz Wojciechowski

Konferencje naukowe – dr Łukasz Wojciechowski

Wybrane konferencje naukowe, w których brałem czynny udział:

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy, Politechnika Rzeszowska, 25-26.11.2019 r., tytuł wystąpienia: Prevention to threats to security information and personal data protection by protecting the image of individuals – selected issues

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Studia dualne – szansa na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki, WSEI w Lublinie, 9-10.10.2019 r., tytuł wystąpienia: Studia dualne jako szansa na zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

XI Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorczość i innowacje w nauce i praktyce a rozwój regionu, WSEI w Lublinie (Nałęczów), 31.05-1.06.2019 r., tytuł wystąpienia: Wpływ reformy systemu ochrony danych osobowych w 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – wybrane zagadnienia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 30.05.2019 r., tytuł wystąpienia: Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

Seminarium naukowe pt. Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli, WSEI w Lublinie, 28.05.2019 r., tytuł wystąpienia: Ewolucja obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej na tle zmian w prawie wspólnotowym

Forum Eksportu 2019, WSEI w Lublinie, 16.05.2019 r., tytuł wystąpienia: Zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się handlem zagranicznym w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

Forum Spółdzielcze 2019, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 27.02.2019 r., tytuł wystąpienia: RODO – ochrona danych osobowych (zagrożenia funkcjonowania Spółdzielni, przewidywane kary)

IV Kongres Politologii, 18-20.09.2018 r., tytuł wystąpienia: Zmiany w podejściu do ochrony prywatności i praw jednostek w świetle nowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sektor MŚP a konkurencyjność regionu (peryferyjnego), 24-26.05.2018 r., tytuł wystąpienia: Ochrona danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych UE

II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 6-8.12.2017 r., tytuł wystąpienia: Spam jako zagrożenie bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej, UMCS w Lublinie, 23.11.2017 r., tytuł wystąpienia: Zarządzanie bezpieczeństwem obywateli państw UE w cyberprzestrzeni w świetle ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy, Politechnika Rzeszowska, 20-21.09.2017 r., tytuł wystąpienia: Wspólna polityka bezpieczeństwa informacji państw Unii Europejskiej w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski, WSEI w Lublinie, 2-4.06.2017 r., tytuł wystąpienia: Bezpieczeństwo prawno-finansowe podmiotów sektora finansów publicznych w systemie kontroli zarządczej – wybrane zagadnienia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mechanizmy wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, WSEI w Lublinie, 30-31.05.2017 r.,tytuł wystąpienia: Realizacja obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako dysfunkcjonalny obszar funkcjonowania podmiotów sektora MŚP w Polsce

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problemy współczesnej profilaktyki. Szkoła wobec wyzwań współczesności, WSEI w Lublinie, 16-17.05.2017 r., tytuł wystąpienia: Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa informacji uczniów i nauczycieli

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni, WSEI w Lublinie, 6.04.2017 r., tytuł wystąpienia: Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Countering Information Threats in Central and Eastern Europe, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, 8.03.2017 r. tytuł wystąpienia: Prevention of threats to information security in Central and Eastern Europe

I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 7-9.12.2016 r., tytuł wystąpienia: Działania typu phishing jako zagrożenie cyberbezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, WSEI w Lublinie, 10-12.06.2016 r., tytuł wystąpienia: Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Uniwersytet Zielonogórski, 15.04.2016 r., Zwiększanie bezpieczeństwa w transporcie publicznym poprzez zmiany organizacyjne oraz inwestycje w infrastrukturę i tabor na przykładzie Lublina

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pieniądze szczęścia nie dają? Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pieniądza w teorii i praktyce, WSEI w Lublinie, 14.04.2016, tytuł wystąpienia: Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polityki publiczne – kreowanie i wdrażanie, Uniwersytet Rzeszowski, 17-18.03.2016 r., Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych

Seminarium Naukowe pt. Security of Information (#InfoSec) in Central and Eastern Europe, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 27.11.2015, tytuł wystąpienia: Information Security Policy as InfoSec instrument in the Polish local government system

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w latach 2004-2014, 12-14.06.2015, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, tytuł wystąpienia: Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na tle zmian w przepisach prawnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polityka a ekonomia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 8-9.12.2011 r., tytuł wystąpienia: Finansowanie kampanii wyborczej do Sejmu RP VII kadencji przez partie polityczne i kandydatów w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych – teoria i praktyka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, 31.05.2011 r., tytuł wystąpienia: Kształtowanie wizerunku lidera lokalnego na przykładzie Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo, 11-12.05.2011 r., tytuł wystąpienia: Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa