obezpieczenstwie.pl

I rok RODO – media i konferencje

Niedawno obchodziliśmy pierwszy rok obowiązywania RODO, a mówiąc precyzyjniej rocznicę pierwszego roku bezwzględnego obowiązywania nowych regulacji. Była to dla mnie okazja do wielu ciekawych rozmów na temat nowych przepisów. Z jednej strony były to wystąpienia i dyskusje na seminariach i konferencjach naukowych. Z drugiej, udzielałem wywiadów lokalnym mediom popularyzując problematykę ochrony danych osobowych.

Seminarium naukowe

Podczas seminarium naukowego „Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” rozmawialiśmy m.in. na temat roli przepisów RODO w kształtowaniu ochrony prywatności osób fizycznych. Wydarzenie było relacjonowane w kilku wydaniach Panoramy Lubelskiej

dr Lukasz Wojciechowski Panorama Lubelska

Wywiady radiowe

W wywiadach radiowych podsumowałem pierwszy rok obowiązywania nowych regulacji. Strony internetowe rozgłośni, na których można posłuchać wywiadów dostępne są po kliknięciu w zdjęcia:

dr Lukasz Wojciechowski Radio Podlasie

dr Lukasz Wojciechowski Radio Lublin

Konferencje naukowe

Wziąłem też udział w dwóch znakomitych konferencjach naukowych. Pierwsza z nich odbyła się w Krakowie i dotyczyła problematyki samorządu terytorialnego. Temat mojego wystąpienia to: „Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (RODO)„. Druga konferencja odbyła się w Nałęczowie i stanowiła kontynuację cyklu konferencji na temat sektora MŚP organizowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie. Temat mojego wystąpienia to: „Wpływ reformy systemu ochrony danych osobowych w 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – wybrane zagadnienia„.

 

dr Lukasz Wojciechowski konferencja Kraków