obezpieczenstwie.pl

ochrona danych w wakacje

Ochrona danych w wakacje

Autor: Łukasz Wojciechowski

Czy dobrze robimy informując świat, że już za dwa dni jedziemy na nasz wymarzony zagraniczny urlop i że przez najbliższe dwa tygodnie kontakt z nami będzie możliwy tylko przez e-mail? Czy rozsyłanie CV jako odpowiedź na wszystkie ogłoszenia o pracy sezonowej to właściwa decyzja? Na co zwrócić uwagę podczas pobytu w hotelu? Ochrona danych w wakacje wymaga odpowiedzi na te pytania. Zawsze warto zachować kilka prostych środków ostrożności, przez które nie nie stracimy, a możemy bardzo dużo zyskać.

Ochrona danych w wakacje – rekrutacja do pracy sezonowej

Okres wakacyjny to zawsze wzrost koniunktury na rynku pracy. Wielu ludzi poszukuje pracy sezonowej np. przy zbieraniu owoców. Niestety, jest to czas żniw nie tylko dla rolników, ale też oszustów. Niektórzy zamieszczają ogłoszenia tylko po to, żeby zbierać dane osobowe z przesłanych CV. Dlatego jeśli nie mamy pewności co do wiarygodności firmy, agencji lub gospodarstwa rolnego, zachowajmy szczególną ostrożność. Na co zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na to, czy w ogłoszeniu są podane wystarczające informacje o podmiocie, który się ogłasza – adres, telefon, ewentualnie nr NIP. Nie warto odpowiadać przesłaniem CV na ogłoszenie, w którym znajduje się tylko krótka informacja i jest podany jedynie adres e-mail. Lepiej ograniczyć się do równie krótkiego zapytania z prośbą o więcej szczegółów. Jeżeli ktoś nie chce ich podać, to powinno wzbudzić naszą czujność. Pamiętajmy też, że pracodawca nie ma całkowitej swobody, w żądaniu od nas podania danych osobowych. Katalog danych, o które pracodawca może pytać znajduje się w Kodeksie pracy (art. 22 [1]), którego treść została skopiowana pod artykułem).

Ochrona danych w wakacje – ostrożność w hotelach

Po przyjeździe do hotelu najczęściej chcemy jak najszybciej załatwić wszystkie formalności i korzystać z miejscowych atrakcji. Kilka minut cierpliwości może mieć jednak wpływ na nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie należy zostawiać pracownikowi recepcji swojego dokumentu tożsamości do późniejszego odbioru. Podobne środki ostrożności warto zachować w przypadku kart płatniczych. Pamiętajmy też o ostrożności w kwestii pozostawiania nośników danych w naszych pokojach (np. kart SD). Niewielkie jest prawdopodobieństwo, że ktoś z obsługi hotelowej skopiuje dane z takich nośników jak karta SD czy pen drive. Wiele hoteli wynajmuje jednak firmy zewnętrzne, które sprzątają pokoje, przez co dostęp do naszych danych mogą mieć naprawdę przypadkowe osoby. Hotele bardzo często oferują skrytki (sejfy) zlokalizowane w pobliżu recepcji, gdzie bezpiecznie możemy zdeponować nie tylko kosztowności, ale też nośniki danych. Pamiętajmy też, że zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi obowiązek meldunkowy dotyczy tylko gości, którzy przebywają w hotelu dłużej niż 3 miesiące, czyli w praktyce nikogo.

Portale społecznościowe

Wielu ludzi ogłasza na portalach społecznościowych, dokąd wyjeżdża na wymarzony urlop (więcej na ten temat w moim popularnym wpisie o chwaleniu się w Internecie). Niektórzy robią to z chęci pochwalenia się – wiele miesięcy ciężko pracowali, żeby teraz wypocząć w komfortowych warunkach, czasami nawet w egzotycznych miejscach. Inni wręcz przeciwnie – nie chcą się chwalić, ale poinformować znajomych/współpracowników, żeby w tym okresie życzyć im udanych wakacji i dać im święty spokój. Zdjęcie przy palmie lub basenie po dotarciu na miejsce wypoczynku zamieszcza prawie każdy. W przypadku osób, które nie zostawiają pustego mieszkania, pozostawiając pozostałych domowników lub osobę wynajętą do pilnowania nie stanowi to większego problemu. Pamiętajmy jednak, że takie zdjęcia i posty to baza informacji dla złodziei. Dlatego jeżeli już musimy, to lepiej chwalić się po powrocie do domu. Te kilka dni nie będzie miało wpływu na liczbę lajków, a może mieć wpływ na to, że nie zastaniemy splądrowanego mieszkania.

 

Art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

bezpieczeństwo w wakacjeochrona danych osobowych

18 lipca 2016


Poprzedni wpis

Kolejny wpis